Klauzule informacyjne RODO

Wprowadzenie

Studio Gambit Sp. z o.o. kładzie nacisk na zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych – rozumiemy jak ważny jest to element prowadzonej przez nas działalności biznesowej oraz jak istotne jest wprowadzenie najlepszych praktyk rynkowych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez nas procesów przetwarzania przedstawiamy poniżej zestaw klauzul informacyjnych dotyczących zasad przetwarzania przez Studio Gambit Sp. z o.o. danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji kandydata na współpracownika, formularz na stronie www.stgambit.com.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oceny możliwości podjęcia współpracy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody lub stwierdzenia braku możliwości podjęcia współpracy;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia współpracy.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników prowadzonej poza formularzem na stronie www.stgambit.com.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest aktualna i przyszłe rekrutacje – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia/kontynuowania współpracy.

Klauzula informacyjna dotycząca rozpoczęcia/kontynuacji współpracy ze Studio Gambit Sp. z o.o. jako podwykonawca.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpoczęcie/kontynuacja współpracy i realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia/kontynuowania współpracy.

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników Studio Gambit Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie bezpieczeństwa pracy i mienia monitoring systemów informatycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  2. zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody
  3. wewnętrzna identyfikacja wizualna, kontrola dostępu, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • medycyna pracy
  • zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • komercyjna opieka medyczna
  • pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
  • biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu odwołania zgody;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dotycząca Prośby o wycenę, formularz na stronie www.stgambit.com.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wycena kosztów wykonania usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przygotowania wyceny.

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników i współpracowników Klientów Studio Gambit Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Gambit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 6 w Gdańsku;
 2. kontakt w sprawie ochrony danych osobowych – ODO@stgambit.com;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. zawarcie i wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Studio Gambit Sp. z o.o. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia sprzeciwu lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością podjęcia/kontynuowania współpracy.