Jak tłumaczyć teksty marketingowe. Garść wskazówek na podstawie projektów realizowanych przez Studio Gambit

Co to w ogóle jest ten „marketing”? Marketing to pojęcie definiowane na różne sposoby. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) są to wszelkie działania służące tworzeniu, komunikowaniu oraz dostarczaniu produktów mających wartość dla klienta i partnerów. Philip Kotler i Kevin Lane Keller definiują marketing jako działania polegające na rozpoznaniu i zaspokojeniu ludzkich potrzeb. Natomiast według Google „marketing to zbiór procesów i narzędzi, których celem jest komunikacja z ludźmi na temat produktów i usług. Komunikacja […]

Tłumaczenie maszynowe czy tłumaczenie wspomagane maszynowo: jak zlecać je z korzyścią dla firmy

Nasz świat rozwija się z astronomiczną wręcz prędkością. Fenomen ten sprawia, że technologie uważane za mało dokładne a przez to mało przydatne jeszcze kilka lat temu dziś mogą zostać użyte w celu poprawienia wyników każdego przedsiębiorstwa wykorzystującego tłumaczone treści. W artykule tym chcielibyśmy przybliżyć czytelnikowi proces tzw. post-editingu tłumaczenia maszynowego, czego rezultatem powinno być włączenie tej techniki do arsenału sposobów na ograniczanie kosztów bez negatywnego wpływu na jakość […]